Efektywność energetyczna

Veolia Industry Polska, jako ekspert w dziedzinie energii i doświadczony operator instalacji, dostarcza najlepsze rozwiązania wspierające efektywność energetyczną,
a co za tym idzie - realizację celów biznesowych, które zwiększają konkurencyjność naszych partnerów.

Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

W Polsce efektywność reguluje Ustawa z dnia
20 maja 2016 r., która określa:
  • zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego
    efektywności energetycznej;
  • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie
    efektywności energetycznej;
  • zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
  • zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przywołaną Ustawą definicja efektywności energetycznej to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Ważniejszym elementem efektywności energetycznej dla Klientów jest możliwość ubiegania się o tzw. „białe certyfikaty” - świadectwa efektywności energetycznej. Wydawane są one przez Urząd Regulacji Energetyki za uzyskany efekt energetyczny: oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. „Białe certyfikaty” są więc formą dofinansowania przedsięwzięć prooszczędnościowych.

Veolia Industry Polska, mając na uwadze potrzeby Klienta
w zakresie efektywności energetycznej, oferuje:
audyty efektywności energetycznej
zgodnie z ww. Ustawą
pozyskanie dodatkowych przychodów dla planowanych działań poprawiających efektywność energetyczną
(tzw. „białe certyfikaty”)
audyty procesów produkcji
i dystrybucji w obiektach przemysłowych
rekomendacja przedsięwzięć poprawiających efektywność wraz z oceną ich efektu oraz okresu zwrotu dla przedsięwzięć inwestycyjnych
zarządzanie wdrożeniem wybranych przedsięwzięć poprawiających efektywność
zarządzanie obiektem w oparciu
o ustalone wskaźniki efektywności wraz z monitoringiem zużywania energii i optymalizacją pracy wszystkich instalacji
kontrakt długoterminowy w oparciu o efekt (ESCO)

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktujemy się z Tobą! Wybierz interesujący Cię zakres oferty Veolia.

Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie